Енциклопедія

Навчально-методичне і науково-філософське видання «Енциклопедія фізичної реабілітації» є фундаментальним дослідженням процесів фізичної реабілітації, її компонентів, викладених у лекційно-семінарських та практично-лабораторних заняттях для системи університетської освіти України та світу. Вона містить у собі знання з анатомо-біологчних, медичних і рекреаційних галузей. Розрахована на викладачів та студентів вищих педагогічних навчальних закладів, фізичної культури і спорту, вищих медичних навчальних закладів. А також практичних працівників різних галузей народного господарства.

Перші п’ять томів 10-томного видання присвячені наступним питанням:

I том. Загальні питання фізичної реабілітації: практика, наукові дослідження фізичної реабілітації; валеологічні проблеми фізичної реабілітації.

II том. Анатомо-фізіологічні та біохімічні основи фізичної реабілітації: біологія; анатомія людини; фізіологія; біохімія; тестові методики.

III том. Психологічні основи фізичної реабілітації: психологія; нервові та психічні захворювання; основи медичної психології; основи реабілітаційної психіатрії; кармічні основи формування позитивної аури у дітей.

IV том. Лікувальний вплив фізичних вправ на окремі органи та системи організму: лікувальна фізична культура; сучасні оздоровчі системи; фітотерапія; ароматерапія.

Зовсім недавно вийшов із друку V том енциклопедії. Він увібрав у себе найефективніші світові та вітчизняні методики лікувального, реабілітаційного та оздоровчого масажу.

У роботі знаходяться наступні п’ять томів, що охоплюють питання фізіотерапії (лікувальні чинники природного характеру; електростимулятори; кінезитерапія; підводні масажі; парафін, озокерит, глина); рекреаційних аспектів фізичної реабілітації (туристично-краєзнавча робота; заповідні місця України і світу та зокрема Кіровоградщини;


лікувально-оздоровча база; санаторно-курортне обслуговування); зоотерапії у фізичній реабілітації (зоологія: дані про будову тварин та основи їх лікувального впливу; апітерапія, іпотерапія, дельфінотерапія, інші види анімалотерапії);дитини з особливими потребами (категорії аномальних дітей; психолого-педагогічна діагностика аномального розвитку); фізичної реабілітації дітей з аномальним розвитком (програмові засади фізичного виховання і реабілітації різних категорій дітей; мовно-моторна реабілітація; арт-терапія в системі фізичної реабілітації; інтелектуальні розваги як засіб фізичної реабілітації).

Зміст кожного тому енциклопедії розкриває актуальні проблеми життєдіяльності людини, їх корекції та компенсації формування здорового способу життя й лікування пацієнтів не медикаментозними засобами. Тому провідним тут виступають такі проблеми – фізична реабілітація, як засіб відновлення здоров’я функціональних можливостей людини, має тривалу історію розвитку у багатьох зарубіжних країнах, зокрема у країнах Північної Америки, Скандинавії та Європи.

Вона відрізняється від інших видів реабілітації специфічними засобами і методами. У ній головною діючого особою є фахівець-реабілітолог, педагог. Психолог, які здатні разом із пацієнтом реалізувати програму активної реабілітації з використанням, насамперед, фізичних вправ, різних видів масажу. Фізотерапії, нетрадиційних засобів оздоровлення, народної медицини. І все це на базі попередньої психолого-педагогічної діагностики.

Однак, визначальними залишаються дві складові: педагогічний вплив фізреабілітолога й активна співпраця реабілітанта. Саме у взаємодії цих учасників процесу відновлення здоров’я, за умови консультування лікаря відповідної спеціальності, криється запорука успіху фізичної реабілітації.

Співпраця фахівців фізичної реабілітації та лікарів є абсолютно необхідним чинником. До складання програм реабілітації фізреабілітолог може приступати лише за наявності медичної експертної оцінки щодо стану пацієнта.

Медична допомога і фізична реабілітація можуть надаватися послідовно чи одночасно. Тим важливішою є тісна взаємодія між реабілітологом, лікарем, і пацієнтом. Дії медичних працівників, спрямовані на подолання хвороби чи травми, мають прередувати діям фізреабілітолога, спрямованим на відновлення ушкодженого органа або системи.

В Україні спеціальність та зокрема на Кіровоградщині, «Фізична реабілітація» пройшла первинне формування у середині 90-х років минулого століття. Часто це відбувалося як результат розширення контактів і обміну досвідом із органами охорони здоров’я зарубіжних країн. Відзначимо, що неабиякою базою розвитку фізичної реабілітації був чималий досвід використання лікувальної фізичної культури, накопичений у країнах пострадянського простору ще з часів Другої світової війни.

В Україні ще й досі не досягнуто адекватного розуміння суті фізичної реабілітації. Найчастіше її сприймають як продовження медичної реабілітації, або, у кращому випадку, як різновид лікувальної фізичної культури. Це легко пояснити, якщо врахувати не лише «молодість» самої спеціальності, але й ту обставину, що підготовку фахівців фізичної реабілітації проводять переважно перекваліфіковані медики. Підготовлені для надання медичної допомоги.

Автори енциклопедії видають її за власний рахунок та рахунок спонсорів і не продають, а дарують закладам де навчаються й виховуються діти з особливими потребами. Унікальна праця «Енциклопедія фізичної реабілітації» допоможе фахівцям різних галузей, які займаються питаннями відновлення здоров’я людини, підняти на якісно новий рівень реабілітаційно-корекційний процес під час роботи з дітьми та дорослими, що мають найрізноманітніші психосоматичні порушення. Вже зараз до авторів проекту звернулись представники вузів з 12 областей України з проханням надати їм енциклопедію для організації наукової та лікувальної діяльності в різних регіонах України.

Енциклопедією професорів В.Ф. Шмідта й А.Й. Григор’єва зацікавились та виявили бажання видати у себе країни Європейського Союзу, орієнтовно в Німеччині. Також слід очікувати виходу 10-томного видання у республіці Гана (Західна Африка). Матеріали «Енциклопедії фізичної реабілітації» були апробовані та схвалені не лише вітчизняними фахівцями. Але й вченими Монтклерського та Делаверського університетів США, провінції Саскачеван (Канада). З пропозицією про співробітництво з творчим колективом звернувся віце-губернатор Стамбульської провінції (Туреччина) Orhan Albayrak, Assembly Member of Istanbul Provincial Council, Assembly Member of Istanbul Chamber of Commerce and Chairman of Job Committee, Executive Board Member of Istanbul Chamber of Commerce University.

У реалізації проекту та його популяризації в країнах Сходу, та зокрема Китаю та Японії взяв заступник голови Кіровоградської обласної ради Яків Андрійович Бондар. У 2009 року, під час державного візиту України в Китай, він презентував Енциклопедію на міжнародному форумі вчених Азійського регіону.